SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Mölndal Gymnastik och Idrottsförening

Välkomna till Mölndal GIF!
Vision
Mölndal GiF strävar efter att skapa förutsättningar för rörelseglädje genom livet.
 
Verksamhetsidé
Mölndal GIF ska erbjuda en rolig, allsidig och utvecklade idrott för barn och unga i Mölndal. Föreningen ska erbjuda en idrottsträning som låter varje individ utvecklas, både mentalt och fysiskt. 
 

Barngymnastik 

Barngymnastiken riktar sig till barn i åldrarna 3-7 år. Här fokuserar vi på grundmotoriska rörelseformer som att springa, rulla, hoppa, klättra, hänga, stödja, balansera och kasta/fånga. På så vis stimuleras barnens motoriska och fysiska utveckling på ett positivt sätt. Det ger också en god grund för framtida idrottande. Träningen sker med mycket lek och med det viktigaste målet att barnen skall ha roligt! I takt med att barnen blir äldre fokuseras träningen mer på gymnastiska övningar. Att barnen ska ha roligt är fortfarande i centrum. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska lära sig de gymnastiska grunderna och hitta en stabilitet, styrka och rörlighet i kroppen som de har stor nytta av även vid utövandet av andra idrotter.  

 

Gruppindelningen sker efter ålder. Nyintag sker i dessa grupper sker allt eftersom barn slutar. Antal barn i grupperna ligger runt 20 barn och träningstiden är ca 1 timme i veckan.

 

Truppgymnastik

När barnen fyller 8 år (hösten barnen börjar andra klass) går vi över från barngymnastik till truppgymnastik. Grupperna fokuserar på de tre grenarna i truppgymnastiken: Trampett, tumbling och fristående. I dessa grupper är det blandade åldrar.  Övergången från barngymnastik till truppgymnastik innebär också att de barn som vill får möjlighet att tävla. I dessa grupper har vi inget traditionellt nyintag då kunskapsnivån är så pass hög att det inte går att börja i grupperna som nybörjare. Däremot kan det vara aktuellt för barn som önskar byta från en annan förening om de klarar intagningskraven. För detta krävs att barnet provtränar för att se att nivån passar. Träningstiden för dessa grupper varierar från 1 till 3 pass i veckan (1,5 - 6 timmar).

Mer information om våra grupper finns att läsa under Truppgymnastik - översikt 

 

 

Föreningens Mål

 • Vi vill skapa förutsättningar för barn och unga att utvecklas inom gymnastiken och nå sina drömmar.
 • Vi vill bidra till rörelserika liv. Vi skapar förutsättningar för individer att kunna, vilja och våga vara fysiskt aktiva i olika sammanhang och miljöer.

 

 

Föreningens Värdegrund

Värdegrunden beskriver de grundläggande värderingar som vi står för och fungerar som en kompass för föreningens verksamhet.

 

 

Glädje

 

 • Vår verksamhet bygger på glädje till idrotten
 • Vi har en positiv inställning i allt vi gör
 • Träning och tävling ska präglas av glädje

 

Utveckling

 

 • Vi ger möjlighet för alla gymnaster att utvecklas utifrån egen förmåga och ambitionsnivå
 • Vi har ett ansvarsfullt och professionellt ledarskap
 • Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet utifrån våra aktivas behov

 

Tillsammans

 

 • Vi uppmuntrar och stöttar varandra – i både med- och motgång
 • Vi erbjuder en trygg och inkluderande idrottsmiljö, där alla känner sig välkomna och trivs
 • Vi respekterar varandras olikheter
 • Vi tror på delaktighet och erbjuder våra medlemmar stora möjligheter att påverka

 

 

Som gymnast i Mölndal GiF förväntas jag

 

 • Vara en bra kompis och stötta mina kamrater
 • Använda ett vårdat språk och uttrycka mig på ett positivt sätt
 • Göra mitt bästa utifrån mina egna förutsättningar
 • På tävling representera föreningen genom att uppträda sportsligt

 

Som ledare i Mölndal GiF förväntas jag

 

 • Erbjuda gymnasterna en trygg och positiv miljö
 • Utgå från varje gymnasts individuella förutsättningar
 • Uppmuntra och stötta alla gymnaster
 • Vara en god förebild
 • Använda ett vårdat språk och uttrycka mig på ett positivt sätt

 

Som förälder i Mölndal GiF förväntas jag  

 

 • Vara en förebild för mina och andras barn när det gäller uppförande och språkbruk. 
 • Stötta mitt och andras barn genom engagemang och uppmuntran.  
 • Vid behov stödja och hjälpa till i föreningen.